PODCAST

Bir Yaşam Felsefesi Olarak Girişimcilik Podcast

BÖLÜM 1

Bölümde adı geçen kişiler:

Ortega Y Gasset

Socrates

Adorno

Elon Musk