sayfa başı

#005 Yaşadığım Hayatın Kurgusu Anlamlı mı?

  • Vazgeçmek, vazgeçmemek, grafik
  • Fikri parlatmakla uğraşma, hayata geçir
  • Yetişkin eğitimi ilkeleri
  • Aristo’nun cesaret kavramına bakışı

Seth Godin, Dip

Adam Grant, Orijinaller

Dan Lok, Youtube kanalı

Aristoteles, Nikomakhos’a Etik

Post a comment