sayfa başı

#006 Hayat Değiştiren Mantık Şablonu

  • Aristoteles’ten hayat değiştiren mantık şeması
  • İyiyi belirlemek, hayal etmek, istemek, eylem
  • Coşku meselesi

Frank Betteger, Satışta Başarı

Aristoteles, Nikomakhos’a Etik

Post a comment